Mannskap

Sikkerhet på set

Når mannskap eller aktører er eksponert for sikkerhetsmessige faktorer kan vi tilby ekspertise i, over, rundt og under vann, samt på isen.

Alt sikkerhetspersonell er spesialtrent i redningsscenarioer, førstehjelp og er dykkeleder (Divemaster) som et minimumsnivå for opptak på filmset, i tøffe forhold som i Norge.

Vi utfører jobber som sikkerhetsdykker, is-sikkerhet, førstehjelpsansvarlig og generell sikkerhetsansvarlig rundt vann. Arbeidet vårt kan bestå av befaring, utstyrsgjennomgang med aktør, sikkerhetsbrief på set, risikoanalyse, trening av aktør, sikkerhetsutstyr som førstehjelp og medisinsk oksygen.

Våre sikkerhetsdykkere er også erfarne med å bistå grip, lysmester, kost/mask og filmfotograf i vannet. Det er en stor fordel når vi må være deres forlengede arm i vannet; å hjelpe til med rig, lys, kostyme, kabler eller være statist/stand-in i et ‘ekstremt arbeidsmiljø’.

Marin koordinator

Når man har en filmproduksjon på vann vil en marin koordinator planlegge sikkerhet i samarbeid med stuntkoordinator, utføre logistikk for båter og planlegge dagen med innspillingsleder for å tilfredstille krav og risikoanalyse.

Stuntkoordinator

Å utøve stunts i vann er et hakk til med utfordring, spesielt om aktøren vil gjøre sine egne stunts. Vi har meget gode erfaringer i samarbeid med etablerte stuntkoordinatorer i Norge, som har vann som et spesialområde. Aktørens sikkerhet og komfortsone kan bedres med trening, dedikerte folk, bra utstyr og god kommunikasjon med innspillingsleder.

Undervannsfilmfotograf

Kjetil C. Astrup er Norges ledende undervannsfilmfotograf for filmindustrien hvor det trengs hjelp i vannet eller surfebølgene. Når han ikke filmer aktører i basseng eller reklamer under isen er han mye under vann internasjonalt og i Norden.

Vi kan tilby undervannsfilmfotografer for alle spektre. Spesialfeltene wildlife/naturfilmfotograf eller VR/360 er teknisk avanserte og krever høyt erfarne folk. Vi har jobbet for blant annet BBC, True to Nature, NRK, Discovery, NatGeo og flere museum i Norge samt mye erfaring med spesialoppdrag som involverer hai- og hvaldykking.

Presisjonssjåfør

Å håndtere en båt med kamera crew, vannscooter i surfebølgene eller en dykkebåt krever båtsertifikat og mye erfaring. Om det trengs transport i fjorden, flytende video village eller kameraføringer med båt så har vi gjort det før.